Принципи на Айкидо

Принципи на Ки

Айкидо е единственото изкуство, зародило се през 20 век, което съдържа в себе си като наименование работата с „Ки“ енергията. В Айкидо преобладава изключително много предварителното усвояване на работата с енергията. Това дава основание на мнозина майстори да го наричат духовно бойно изкуство и да го смятат като „Дзен в движение“.

Всеки разбира „Ки“ според равнището, до което е достигнал. Но би трябвало да се знае, че има два вида енергия – материална и духовна. На равнището, на което се намира съвременния човек съществува т.н. индивидуално „Ки“ – материална жизнена енергия, която протича в така наречените меридиани, част от етерното тяло на човека.

В същото време съществува и универсално „Ки“, наречено още „Дух на живота“, който просмуква Вселената. Чрез постоянна тренировка на ума и тялото индивидуалното „Ки“ се хармонизира с вселенското „Ки“ и това единство се проявява в динамичното, струящо движение на силата „Ки“, която е свободна и течна, нерушима и непобедима. Това е същността въплътена в Айкидо. Очевидно понятията: хармония – „АЙ“, енергия – „КИ“, и път в живота – „ДО“, са пряко свързани.

Принцип на „Джу“ – податливост, мекота и гъвкавост

„Ако нахлуе несдържан поток, ти не се бори, сили напразно не пръскай – смело на вълните се отдай!“

„Следвай пътя на водата !“

В Айкидо принципът от бойните изкуства, че „мекото контролира твърдото“ и „гъвкавото надвива твърдото“ се трансформира в:

„Когато те бутат, завърти се и заобиколи.Когато те дърпат, влез в кръговото движение“.

Принцип на Непротиводействие

Атака, контраатака, самоотбрана в Айкидо губят смисъл. Остава методът на мълниеносно реагиране и избягване на удара, придружен с обездвижване на атакуващия без да се излъчва ни най-малко отрицателно чувство към него в момента на неговото приковаване към земята.

Енергията му внимателно трябва да бъде отведена в безопасната посока към земята, съчетано с предпазване на самия нападател от собствената му агресия. По този начин се демонстрира любов в момента на срещата с атакуващия.

Към агресията и атаката, Айкидо реагира с два „щита“.Първият „щит“ – това е психическото обграждане и мисловно следене на действията на атакуващия.Втория „щит“ – това е чувството на снизходителност към немирника и любов към него. Излъчването на любов към обкръжаващия свят е задължително условие за успех и справяне със ситуацията.

Принцип на използване енергията на противника

Няма безполезно разпиляване на енергията. Стремежът е към най-рационално използване на външната и вътрешната енергия, както тази на самия себе си, така и тази на партньора.Това включва усвояване и насочване на енергията.Търси се избягване на всяка една ситуация на противопоставяне.

Принцип на „Укеми“ (падане)

Някои разглеждат „Укеми“ като изкуство на защита, с цел да се омекоти шокът от самото падане, в случая когато тялото изгуби равновесие. Също така, това е начин да се използва движението на партньора, като се следва посоката на неговото движение, вид промяна на позицията и оптимизирането й спрямо партньора.

Добре усвоеното „Укеми“ дава възможност за вярно схващане на следващия ход на партньора, тъй като правилната преценка се основава на наблюдение и интуиция.

Принцип на „Атеми“

„Атеми“, буквално означава „да удариш по тялото“. Някои акцентират момента на удара върху определени телесни витални точки и участъци. Всъщност, една от целите на „Атеми“ е да се извади от равновесие партньора. Смята се, че при „Атеми“ се извършва енергийно проектиране към партньора.

Принцип на центъра „Хара“

Под „център“ в „Будо“ („Пътят на война“) се разбира т.нар. „Хара“, или два-три пръста под пъпа.

Това е мястото, където се концентрира енергията – първичната „Ки“, източник на физическа енергия.

Този център съвпада с т.нар. втора основна чакра от общопознатите седем в енергийното тяло на съвремения човек. Известни са четири основни правила за работа с този център „Хара“:

„Запази центъра, отпусни се напълно, поддържай тежестта ниско долу, излъчвай Ки!“

Принцип на овладяване на контрол (себеконтрол) и себеосъзнаване

За овладяването на т.нар. „контрол върху тялото и ума“ говорят всички школи в „Будо“ („Пътят на война“).Ученикът, тръгнал по този път, се стреми към пълен себеконтрол.

Едва когато това бъде постигнато, вървящият по този път се превръща в майстор и може да обучава други хора. Без наличието на пълен себеконтрол, включващ тялото, емоциите, ума, съзнанието,себеосъзнаването, не може никой да е и да бъде учител по каквато и да е техника, физическа или психическа.