Правила в доджото

1.Айкидо не е спорт. То е бойно изкуство и е образователен процес, който тренира съзнанието, тялото и духа. Физическата техника не е крайната цел, а средство за индивидуално усъвършенстване и духовно израстване. Доджото не е спортна зала, а място, където се изучава учението айкидо на О`Сенсей Морихей Уешиба.
    2.Без разрешение от Сенсей доджото не трябва да се използва за други цели освен тренировки.
    3.Почитайте Основателя и неговото учение. Почитайте своите сенсеи. Почитайте вашето доджо и оръжията, с които работите. Почитайте се взаимно.
    4.Няма да се търпи проявата на нахалство. Всички трябва да съзнават своите граници.
    5.Всеки има различни физически качества, както и различни причини, за да учи айкидо. Те трябва да бъдат уважавани.
    6.Всеки ученик поема морална отговорност да не използва айкидо, за да наранява други хора или да проявява собственото си его. Айкидо е съзидание, а не разрушение.
    7.Отговорността да не причинява нараняване е на всеки практикуващ. Пазете и партньора, и себе си.
    8.Отговорност на всички в доджо е да участват в създаването на положителна атмосфера на хармония и уважение.
    9.Не трябва да се пораждат конфликти. Членовете на доджо са едно семейство. Тайната на айкидо е в хармонията.
    10.На татами да не се влиза в конфликтни ситуации. Айкидо не е уличен бой. Трябва да тренирате, за да превъзмогнете и изчистите агресията от себе си, да откриете и да разберете отговорността към заобикалящия ви свят.
    11.Доджо и татами се почистват ежедневно преди и след тренировка. Всеобщо задължение е доджото да се пази чисто.
    12.В доджото се влиза и излиза с поклон от изправено положение. Качване и слизане от татами винаги става с поклон от сейза към шомен.
    13.В доджо се влиза облечен в чисто Ги с пришита емблема на клуба (по изключение начинаещи могат да бъдат с друго облекло). Предварително се свалят всякакви накити и бижута с оглед на безопасността по време на тренировка. По същата причина не се допускат дълги нокти и разпуснати дълги коси.
    14.В доджото се влиза с изключени мобилни телефони. Само Сенсей, главният инструктор и хора с неотложни служебни задължения могат да ги оставят включени (след разрешение от Сенсей). В такива случаи разговорът се провежда извън залата и с минимално притесняване на практикуващите. След приключването му се чака разрешение за влизане.
    15.Тренировката започва 15 минути след определения час. За това време практикуващите трябва да са наредили татами, да са в тренировъчно облекло, да са загрели и да чакат в готовност.
    16.Тренировката започва и завършва с определена церемония. Важно е да сте част от нея. Ако закъснеете, изчакайте разрешение за влизане в сейза. Не прекъсвайте тренировъчния процес.
    17.По време на тренировка на наблюдателите и закъснелите не се отделя внимание, освен в случай на неотложна нужда.
    18.По време на тренировка в доджото се практикува единствено и само показаното от Сенсей.
    19.Въпроси по време на тренировка се допускат единствено за определената техника и само към Сенсей или инструктора на групата, в която се работи. Разговорите върху татами трябва да бъдат сведени до абсолютен минимум. Айкидо е опит.
    20.Излизане от татами по време на тренировка се допуска само с разрешение на Сенсей при неотложна нужда (напр. контузия или болест и др.).
    21.Уважавайте Сенсей и по-опитните от Вас. Не се спори с тях относно техниката.
    22.Не се поправят или наставляват другите ако нямате старше ниво (юданша) или конкретна задача, поставена от Сенсей.
    23.Вие сте в доджото, за да работите. Не се обясняват собствените идеи на другите.
    24.Не се разхождайте безцелно върху татами. Трябва да работите.
    25.Ако ситуацията го налага, изчакайте реда си за работа в седеж сейза. При травма в коленете седежът може да е ханза. В никакъв случай обаче не се протягат крака и не се допуска облягане по стените или колоните.
    26.Трябва да бъдете в състояние на готовност във всеки един момент. Наблюдавайте внимателно, ако не работите в момента и не се разсейвайте.
    27.Когато вашият инструктор ви показва дадена техника се наблюдава внимателно в сейза, след което се покланяте отново от сейза с „Домо Аригато Гозай Машта“.
    28.След приключване на тренировка проявете Вашата благодарност и уважение за взаимната работа, като се поклоните от сейза на всеки, с който сте работили.
    29.В доджото не се практикуват някакви конкретни наказания. Право на избор има всеки, което води до естествен процес на отпадане или оставане в клуба.
    30.Спазването на правилата изисква особена проява на отговорност, доблест, дълг и воля, както към останалите, така и към себе си.
   31.В доджото се спазва строга йерархия.
    32. Всеки член на клуба е длъжен да спазва горепосочените правила и да помага на останалите за тяхното изпълнение.
    33. Отговорност на всеки ученик е да плаща своята такса навреме. Неговата месечна вноска му осигурява място за практикуване и възможност да прояви благодарност за знанията, които получава.
    34. Хора, които не са членове на клуба (приходящи от други клубове или самостоятелно трениращи) се таксуват по схема, различна от тази за клубните членове, но трябва да бъдат незабавно информирани за настоящите правила, с което се задължават да ги спазват като всички останали.
    35. Наблюдаващи в доджо се допускат само при съблюдаване на следните правила:

    – да не разговарят по време на тренировка;

    – да бъдат с изключени мобилни телефони;

    – да не протягат краката си върху татами, да не стъпват с обувки върху него, да не се качват по пейките;

    – да не се разхождат, докато инструкторът показва или обяснява техника;

    – да не разсейват по какъвто и да е начин хората върху татами;

    – да проявят уважение, ставайки прави по време на церемониите за начало и край на тренировката.