Лекции

Иновативна методика за изучаване на азбуката

25.04.2017, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Доц. дфн Добринка Райнова представи пред преподаватели и директори на детски градини и училища иновативна методика за изучаване на азбуката и български език от деца до първи клас

Тайните на българската шевица

15.07.2015, Гост-лектор : д-р Юлия Боева