Изложби

Изложба живопис на Христо Михайлов на тема Петте елемента на 16.09.2022 в Център за себепознание Орфей (София)

Изложба живопис на Христина Пипова на тема Полет на 1.04.2022 в Център за себепознание Орфей (София)

Изложба живопис на Христо Михайлов на тема Вселенски форми на 04.02.2022 в Център за себепознание Орфей (София)

Изложба „Нов Живот“ : склуптура, живопис, графични похвати, колаж и смесени техники
27.11.2017 „Къщата на София“ (София)

Авторите използват структурата на мъртвото дърво, което да се асоциира и претвори в художествени форми, за да покажат прераждането на духа, изхождайки от Природата! 

Автори:
Христо Михайлов
Петър Бобадов
Илия Пеев
Христина Пипова
Симеон Мизов
Галина Тренева
Венцислав Коюмджиев
Антони Костов
Ралица Правова
Владимир Даков
Анита Йоргова
Георги Бобев
Камен Нам

Изложба „Свещената женственост“ : живопис, малка пластика и миниатюра от кристал и сребро

30.03.2016 в „Ellinor’s House(София)

Автор : Христо Михайлов

Изложба : живопис, скулптури, миниатюри, бижута и ножове 

27.04.2017 в „Ellinor’s House (София)

Автор : Христо Михайлов